22.04.2021

BESTEMMINGSPLAN EEMFRONT

In nauwe samenwerking hebben ROVASE en de Gemeente Amersfoort zich de afgelopen jaren ingezet om voor de ontwikkeling van Eemfront een specifiek bestemmingsplan op te stellen. In dit bestemmingsplan zijn de kaders en mogelijkheden van Eemfront vastgelegd om de kwaliteit en toekomst van het gebied te waarborgen. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 21 april 2020 vastgesteld.

Op 21 april 2021 heeft de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd.

De realisatie van Eemfront is zonder dit bestemmingsplan niet mogelijk. In overleg met de gemeente wordt er gekeken naar een oplossing voor de realisatie van Eemfront.

De verwachting is dat het realiseren van een oplossing voor het bestemmingsplan het gehele jaar 2022 in beslag zal nemen.